Naši lékaři

 

Doc. MUDr. Lubomír Rotta, CSc.

emeritní ordinář pro onkologickou prevenci při II.LF

 

MUDr. Tomáš Bednář

specializace na chronické pánevní bolesti a chronické infekce v kontextu psychosomatické medicíny

 

MUDr. Vladimír Folauf

emeritní dlouholetý primář gynekologického oddělení UVN, zaměření na gynekologickou operativu všeho druhu se specializací na operativu onkologickou

 

as. MUDr. Leoš Teslík

dlouholetý emeritní asistent II. LF se zaměřením na operativu všeho druhu a specializací na dětskou gynekologii včetně operativy

 

MUDr. Eva Matěchová

 

MUDr. Lenka Martolosová

 

MUDr. Tereza Hubová