Naši lékaři

 

Doc. MUDr. Lubomír Rotta, CSc.

Emeritní ordinář pro onkologickou prevenci při II.LF.

 

MUDr. Tomáš Bednář

Specializace na chronické pánevní bolesti a chronické infekce v kontextu psychosomatické medicíny.

 

MUDr. Vladimír Folauf

Emeritní dlouholetý primář gynekologického oddělení UVN, zaměření na gynekologickou operativu všeho druhu se specializací na operativu onkologickou.

 

MUDr. Leoš Teslík, I.F.E.P.A.G.

Primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Hořovice. V rámci oboru dětská gynekologie specializace na operační korekce vrozených vývojových vad rodidel a operační léčbu nádorů u dětí a dospívajících.

 

MUDr. Eva Matěchová

 

MUDr. Lenka Martolosová

 

MUDr. Tereza Ježková

Sekundární lékařka na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Hořovice. Věnuje se problematice dětské gynekologie. Je členkou Sekce gynekologie dětí a dospívajících.