Soukromá gynekologická praxe
Rotta-Bednář s.r.o.

Důležité upozornění

 • Pokud JSTE POBÝVALI V ITÁLII, Ministerstvo zdravotnictví České republiky nařizuje všem osobám, které se v období od 7. 3. 2020 navrátili z pobytu na území Italské republiky zpět do ČR, kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o karanténě.

 • Pokud MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (kašel, zvýšená tělesná teplota/horečka, obtížné dýchání, únava) a pobýval/a jste místech, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce COVID-19: Kontaktuje TELEFONICKY tel. č. 112, případně místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice a zkonzultujte Váš zdravotní stav s pracovníky epidemiologického oddělení.
  Operátor linky 112 přijme telefonát osoby, která má podezření na nákazu COVID-19, dotáže se na kraj trvalého bydliště a telefonní číslo (přednostně mobilní) volající osoby, telefonicky předá zjištěné údaje místně příslušné Krajské hygienické stanici, která Vás bude následně informovat o dalším postupu. 

 • Pokud MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (kašel, zvýšená tělesná teplota/horečka, obtížné dýchání, únava) a NEpobýval/a jste v Itálii a v dalších místech, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce COVID-19, kontaktujte svého praktického lékaře.

 
Coronavirus SARS-CoV-2

 • Coronavirus SARS-CoV-2 vyvolává onemocnění COVID-19. Onemocnění probíhá obdobně jako chřipkové onemocnění a má podobné důsledky pro zdraví pacientů (u většiny nemocných má lehký průběh, u části pacientů průběh těžší).
 • Coronaviry jsou viry vyskytující se mezi zvířaty, ale o některých je známo, že mohou vyvolat onemocnění u lidí.
 • Coronavirus SARS-CoV-2 je nový kmen, který byl identifikován v Číně na konci roku 2019.
 • Virus se přenáší kapénkovou cestou, což znamená při kašli, kýchání, smrkání.
 • Inkubační doba (projevy příznaků od nákazy) je 2-14 dnů.

Příznaky onemocnění

 • zvýšená tělesná teplota
 • kašel
 • dušnost
 • obtížné dýchání
 • bolesti svalů
 • únava

Preventivní opatření

 • Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
 • Vyhněte se návštěvě míst, kde se shromažďuje nebo vyskytuje velké množství lidí, a to zejména v uzavřeném prostředí.
 • Myjte si pečlivě ruce vodou a mýdlem, a to minimálně po dobu 30 sekund vždy před jídlem, po použití toalety, po kontaktu se zvířaty.
 • Dodržujte respirační hygienu (zakrývejte si ústa při kašli či kýchání kapesníkem, případně kašlete do rukávu – poté si umyjte ruce).
 • Používejte jednorázové papírové kapesníky.
 • Dodržujte obecná pravidla pro manipulaci s potravinami.
 • Vyhněte se návštěvě míst a trhů, kde se manipuluje se zvířaty.
 • Při návštěvě zdravotnického zařízení se řiďte pokyny zdravotnického personálu.

Všechny důležité informace najdete na:

 • webu Státního zdravotního ústav www.szu.cz  
 • jednotlivých hygienických stanicích (ve Středočeském kraji to je www.khsstc.cz)
 • stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz

Důležité kontakty:

 • Speciální infolinka SZÚ 724 810 106 nebo 725 191 367 je v provozu nonstop. Na této lince je možné poradit se o všem, co souvisí s epidemií Coronaviru SARS-CoV-2.
 • Krajská hygienická stanice HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA 773 782 850 nebo 773 782 856.

 

Děkujeme, že chráníte sebe i všechny ve vašem okolí. 

 

Informace o ambulanci

Magazín NÉA

Magazín Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun a Onkologického a radiologického centra Multiscan Pardubice

Prohlédnout aktuální vydání (jaro 2020/č.4) Magazín Néa Archív

Naši lékaři

Doc. MUDr. Lubomír Rotta, CSc

emeritní ordinář pro onkologickou prevenci při II.LF

MUDr. Tomáš Bednář

specializace na chronické pánevní bolesti a chronické infekce v kontextu psychosomatické medicíny

Zobrazit všechny lékaře
Rotta, Bednář - soukromá gynekologická ordinace, Americká, Vinohrady, Praha-Praha 2